تجهيزات اين شركت در بخش استريل،با نصب بر روي خطوط توليد همه انواع مواد غذايي و صنايع وابسته به آنها باعث ايجاد محيطي كاملا استريل با خلوص 99/97 درصد درنهايت توليد محصولاتي عاري از هرگونه ميكروب و آلودگي ميشود(CFU<1).در اينصورت اين محصولات داراي تاريخ مصرفي بالاتر  ( تا چند برابر زمان مصرف در حالت عادي) در نتيجه توجيه قابل ملاحظه اقتصادي براي داشتن زمان مناسب جهت فروش در بازار خواهند داشت.همچنين پس از استفاده از اين تجهيزات و تكنولوژيها، مواد غذايي ميتوانند مجوز فروش در بازارهاي سطح اول جهاني را بدست آورند.لازم به ذكر است اين تجهيزات مناسب چهار گروه غذايي زير مي باشد:

1- صنايع شير و لبنيات و محصولات و تاسيسات وابسته
2-صنعت فرآورده هاي غلات و آردها و محصولات و تاسيسات وابسته
3-صنايع گوشت و فرآورده هاي گوشتي و محصولات و تاسيسات وابسته
4- صنايع نوشيدني و انواع نوشيدني هاي خوراكي و محصولات و تاسيسات وابسته