در حوزه صنايع غلات و نان اين تجهيزات نيز همانند بقيه صنايع ذكر شده عمل ميكنند و محصول توليد شده داراي ويزگيهاي زير ميباشد: تولید ساده تر و آسان تر• حفظ کیفیت محصول• محیط تولید کنترل شده• شرایط تولید پایدار و سازگار• چرخه های عمر طولانی تر محصول• كاهش هزينه حمل و نقل و انبار داري طولانی تر• جلوگیری از بازگشت برگشتي هاي بخش نان ، شیرینی و نانوایی•تضمين کیفیت محصول بسته بندي شده•با حفظ كيفيت ایمنی محصول را افزايش ميدهد• کمترین تعداد میکروب ممکن (CFU <1) را دارد•محصولي بدون مواد نگهدارنده شیمیایی یا مواد اضافی در فرآیندهای حرارتی• ماندگاری بیشتر را تضمین می کند• مناطق بحرانی چرخه توليد و محصول را تمیز نگه می دارد شكل زير نماي بالايي از يك واحد توليدي نان مي باشد كه هر شماره در هر سالن نشان دهنده محل نصب دستگاه مربوطه اي مي باشد كه در تصوير دوم قرار دارد و كليه دستگاه هاي مورد نياز براي استريل كامل اين واحد توليدي از شماره 1 تا شماره7 در پايين نمايش داده شده است.