Filter fan Unit Aseptic 
​​​​​​​
 منحصرا برای انجام کارهای چندگانه بویژه چرخه تولید مواد غذایی منظور شده است.با استفاده از این دستگاه که با اشعه uvc هم کار میکنداز یک خط تولید بدون باکتری و میکروب و بدون آلودگی با سطح استریل بسیار بالا بهرمند میشویم. که باتکنولوژی های خود درصد اطمینان بسته بندی را بالا میبرد.